Sremska fronta

Datum Oktober 1944 - April 1945
Lokacija Adaševci, Srbija
Rezultat Dokončen umik okupatorjev iz Jugoslavije

Oktobra 1944 sta se nemška in kvislinška vojska umikali iz južne Srbije in Beograda ter sta ju NOV in Rdeča armada preganjali dalje proti zahodu in kmalu osvobodili tudi vzhodni Srem. Sovražnik se je končno ustavil na črti od madžarske meje preko Vukovarja in Šida na Savo in Drino do njenega zgornjega toka. Od tam je tekla fronta čer Hercegovino do Jadranskega morja. Sremska fronta je bila utrjena črta s strelskimi jarki, bunkerji in drugimi fortifikacijskimi sistemi ter z velikimi silami na obeh straneh. Najhujši boji na sremski fronti so bili januarja in marca 1945 ter aprila na srednjem odseku, ko je jugoslovanska armada prebila fronto in krenila v poslednji pohod za osvoboditev zahodnega dela Jugoslavije.

 Več o lokaciji!


View Larger Map