Taborišče Ebensee

Datum 1943 - 1945
Lokacija Ebensee, Avstrija
Rezultat Koncentracijsko taborišče

Ebensee nacistično koncentracijsko taborišče je bilo ustanovljeno za gradnjo predorov za skladiščenje orožja v bližini mesta Ebensee v Avstriji leta 1943 kot del omrežja Mauthausen.

Zaradi nečloveških delovnih in življenjskih razmer je bil Ebensee eno najhujših koncentracijskih taborišč po smrtnosti svojih zapornikov. SS je uporabljalo več imen za prikrivanje prave narave taborišča kot so Kalk (angleško: apnenec), Kalksteinbergwerk (angleško: rudnik apnenca), Solvay in Zement (angleško: cement).
Gradnja Ebensee taborišča se je začela pozno leta 1943. Glavni namen Ebensee-a je bil zagotoviti suženjsko delovno silo za gradnjo ogromnih podzemnih rovov, ki so bili načrtovani za evakuiran razvoj V-2 iz Peenenmunda, ampak julija 1944 je Hitler ukazal kompleks pretvoriti v tovarno tankovskih delov in opreme. Približno 20.000 zapornikov je pri gradnji od izmučenosti izgubilo življenje.


Več o taborišču!


View Larger Map